• Popis projektu

    • Stručný popis projektu

     Predkladaný projekt s názvom: "Zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu na Základnej škole s materskou školou v Bidovciach" je zameraný na vytvorenie nových pracovných miest pre 3 pedagogických asistentov.

     Hlavným cieľom projektu je: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov na Základnej škole s materskou školou v Bidovciach.

     Špecifické ciele projektu:

     1. Vytvoriť podmienky pre efektívne vzdelávanie sociálne znevýhodnených žiakov s asistenciou pedagogických asistentov.

     2. Vytvoriť podmienky súvisiace so zavádzaním prvkov inkluzívneho vzdelávania a prispieť k vyrovnávaniu sociálne znevýhodnených žiakov.

     Projekt sa realizuje prostredníctvom jednej hlavnej aktivity: Podpora inklúzie prostredníctvom pedagogických asistentov.

     Cieľovou skupinou projektu budú žiaci základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Miestom realizácie projektu bude Košický samosprávny kraj, okres Košice - okolie patriaci k najmenej rozvinutým okresom, obec Bidovce.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • riaditel@skolabidovce.sk
   • 055/6965284 055/7294955
   • Bidovce 209,044 45 Bidovce Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje