• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • U nás v škole
    • U nás v škole
    • U nás v škole
    • U nás v škole
   • Úradné hodiny

   • PONDELOK       12.30 – 14.00 hod.

    STREDA             13.00 – 14.00 hod.

    PIATOK              12.30 – 14.00 hod.

    Tel.: 055 6965 284

      VYDÁVANIE   POTVRDENÍ:

    1. K vydaniu potvrdenia je potrebné doložiť žiadosť:

    - v žiadosti uveďte meno dieťaťa/žiaka, dátum narodenia, bydlisko, školský rok, trieda, triedny učiteľ,

    - dôvod vydania žiadosti, podpis zákonného zástupcu, príp. plnoletej osoby, ktorá žiadosť podáva,

    - telefonický kontakt žiadateľa,

    - posledné vysvedčenie vydané našou školou.

    2. Potvrdenie bude vydané najskôr na piaty deň po prijatí žiadosti, najneskôr do tridsiatich dní od prijatia žiadosti.

    3. Žiadosti a potvrdenia sa prijímajú a vydávajú len v čase úradných hodín.

  • Cvičenie v prírode

   https://youtu.be/Y0hHmKEp6Ug

   DEŇ ZEME v našej škole

   https://www.youtube.com/watch?v=lGoizxoOEZg

    

  • Realizujeme dopytovo-orientovaný projekt:

   „Zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu na Základnej škole s materskou školou v Bidovciach“

   31.8.2021 bol projekt úspešne ukončený.

   Ďakujeme ministerstvu školstva za poskytnutie finančných prostriedkov a pomoc pri inkluzívnom vzdelávaní. 

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   • Nedeľa2. 10. 2022
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 4054752
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Mapa

  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou
    • Email školy
    • riaditel@skolabidovce.sk
    • Telefón
    • 055/6965284
     055/7294955
    • Adresa školy
    • Bidovce 209,044 45 Bidovce
     Slovakia
    • Nahlasovanie protispoločenskej činnosti
    • Terézia Kinlovičová - hlavný kontrolór obce Bidovce
     0907 922 891
     kontrolor.bidovce@gmail.com
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • riaditel@skolabidovce.sk
   • 055/6965284 055/7294955
   • Bidovce 209,044 45 Bidovce Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje