• Zloženie rady školy

    • Rada školy pri ZŠ s MŠ, Bidovce 209

     zvolená dňa 6.6.2022

      

                 Podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Rada školy pri Základnej škole s materskou školou, Bidovce 209 má 11 členov, ktorí boli zvolení vo voľbách dňa 06.06.2022 a delegovaní zástupcovia zriaďovateľa  školy.

      

     Členovia rady školy:

     1. Zástupcovia pedagogických zamestnancov: 

     • Dana Slotová - MŠ
     • Mgr. Helena Butalová - ZŠ 

     2. Zástupca ostatných zamestnancov:               

     • Melánia Balážová

     3. Zástupcovia rodičov:                                     

     • Ing. Ľubomír Čulko - MŠ 
     • Monika Buľková - ZŠ
     • Marek Dancák - ZŠ
     • Andrea Petrová - ZŠ

     4. Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:           

     • Ing. Juraj Buľko 
     • Ján Hreha
     • MVDr. Eva Nosáľová 
     • Mgr. Zuzana Požgaiová  

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • riaditel@skolabidovce.sk
   • 055/6965284 055/7294955
   • Bidovce 209,044 45 Bidovce Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje