• Základné informácie

    • Máš ťažkosti v učení ? Zdá sa ti, že aj keď sa snažíš, tvoje výsledky nie sú také , aké by si chcel? Príď sa poradiť.

     Školským  špeciálnym pedagógom je:
     PhDr. Nataša Ratvajová

     Ako školský špeciálny pedagóg pracujem na ZŠ Bidovce od septembra 2018. Moja práca je zameraná predovšetkým na priamu prácu so žiakmi so špeciálno - pedagogickými potrebami. Ide o indiviuálnu prácu so žiakmi s vývinovými poruchami učenia ( dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyspraxia ), s poruchami koncentrácie pozornosti, hyperaktivitou a s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou.

     Som tu tiež pre rodičov, pedagógov a pre tých, ktorí potrebujú pomoc, radu či usmernenie pri riešení svojho problému.

     Moja špeciálnopedagogická činnosť na škole je zameraná na štyri oblasti: prácu so žiakmi, spoluprácu s učiteľmi, rodičmi a so špecializovanými zariadeniami. 

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • riaditel@skolabidovce.sk
   • 055/6965284 055/7294955
   • Bidovce 209,044 45 Bidovce Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje