• Obsah

    •  

     Školský poriadok pre žiakov školy

      

     skolsky_poriadok_ZS_platny_od_1.9.2019.pdf

      

      

     Práva a povinnosti žiakov:

     ·       príchod do školy, príprava na vyučovanie

     ·       správanie žiakov cez prestávky

     ·       správanie sa žiakov cez vyučovanie

     ·       odchod zo školy

     ·       ospravedlnenie absencie žiaka

     ·       správanie sa žiakov mimo školy

     ·       styk žiaka s vedením školy, triednym učiteľom a ostatnými učiteľmi

     ·       práva žiakov

     ·       práva žiakov so ŠVVP

     ·       povinnosti žiakov

     ·       povinnosti aktívu žiakov

     ·       odmeny a opatrenia na posilnenie disciplíny

      

     Práva a povinnosti rodičov:

     ·       práva rodičov

     ·       práva a povinnosti zákonného zástupcu integrovaného žiaka,

     ·       povinnosti rodičov

     ·       spolupráca školy a rodiny

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • riaditel@skolabidovce.sk
   • 055/6965284 055/7294955
   • Bidovce 209,044 45 Bidovce Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje