• Zloženie

    • THP pracovníci: 

          

     ekonómka školy               Ľubica Andrejčáková

     mzdová účtovníčka          Marta Štieberová

     admin.pracovníčka           Andrea Vargová

      

                                       

     školník                  Ľubomír Semanenko 

      

      

                                                 

      

     upratovačky                 Lenka Nagyová

                                          Eva Marciová

                                          Marta Buľková

                                          Vlasta Hudáková 

                                          Marta Bodiová

                                          Ľubomíra Gédrová

                                          Katarína Belušárová

      

     Školská jedáleň:                      

                                  

      

     zástupkyňa pre školské stravovanie        Ing. Zuzana Lengyel

      

     hlavná kuchárka                    Darina Čabaiová

     kuchárky                                Marianna Azariová 

                                                    Melánia Balážová

                                                    Danka Bodnárová

      

                                                                                                                                          

                  

      

                                                

                                                          

                        

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • riaditel@skolabidovce.sk
   • 055/6965284 055/7294955
   • Bidovce 209,044 45 Bidovce Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje